Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Filozof Giordano Bruno

Wielki myśliciel schyłkowej fazy humanizmu - Giordano Bruno - zastanawiając się nad otaczającą go rzeczywistością, zauważył: ,.Początek, środek i koniec, narodzenie, wzrastanie i doskonalenie się wszystkiego, co widzimy, jest z przeciwieństw, przez przeciwieństwa, w przeciwieństwach, ku przeciwieństwom.”
Czytaj więcej...

Brązowy posąg Karola Wielkiego

Kierunek antykizujący występuje wyraźnie w rzeźbach w metalu. Brązowy posąg Karola Wielkiego (ok. r. 802, obecnie w Luwrze) wywodzi się od konnych posągów rzymskich. Drzwi w Akwizgranie (ok. r. 800) powtarzają klasyczny motyw lwich paszcz. Również w złotnictwie następuje rozwój. Podczas gdy kielich Tassillona (ok. r. 780, Kremsmünster) należy…
Czytaj więcej...

Pałace miejskie w okresie renesansu

Pałac miejski szlachcica czy bogatego mieszczanina jest trzecim wybitnym tworem klasycznej architektury francuskiej. Pałace miejskie Paryża (za Ludwika XIII pałac Luksemburski i pałace dzielnicy Richelieu: za Ludwika XIV - pałace wyspy św. Ludwika i dzielnicy Marais: za Ludwika XV - pałace dzielnicy Saint-Germain) są najbardziej znane i najlepiej…
Czytaj więcej...

Zygmunt III – wielki wielbiciel malarstwa

Twórczość Dolabelli wywarła wielki wpływ na ówczesne malarstwo religijne w Małopolsce. Dzięki niemu płótno zastąpiło deskę, a farba olejna temperę, on wprowadził modę na wielkie kompozycje z tłumem postaci ludzkich, tematykę ucztową, procesyjną, widowiskową, a wreszcie historyczną, związaną z dziejami Kościoła. Powstanie w drugiej ćwierci stulecia…
Czytaj więcej...

Sztuka późnego baroku w Frankonii

Jeżeli chodzi o samą Frankonię (obecnie północna Bawaria), to tamtejsza sztuka późnego baroku rozwijała się pod mecenatem możnej rodziny Schonbornów. Była już mowa o tym, że dla jednego z członków tego rodu wybudował Hildebrandt okazały pałac w Pommersfelden. Była to jednak rezydencja dość skromna w porównaniu z olbrzymim pałacem w Wiirzburgu,…
Czytaj więcej...

Rzeźby Beminiego – ciąg dalszy

Po tej linii poszedł Bernini, tworząc nagrobek swego protektora - Urbana VIII. Grobowiec ten, montowany etapami (1628-1647), jest również wzniesiony na tle niszy: podstawę stanowi płyta z kolorowego marmuru, na której spoczywa czarna tumba podparta alegoriami Sprawiedliwości i Miłosierdzia, wykonanymi z białego marmuru. Za tumbą wznosi się cokół,…
Czytaj więcej...

REALIZM BELGIJSKI I NIEMIECKI

Sztuka Milleta i Courbeta stała się w wielu krajach siłą, która zrobiła wyłom w romantyzmie. Ale wpływy francuskie krzyżują się wszędzie z tendencjami czysto narodowymi. W Belgii Leys, mirto silnych ech twórczości Holbeina, dał już przykład ściślejszej obserwacji rzeczywistości. Styl jego bratanka, Henri de Braekeleera (1840-1888), wywodzi się z…
Czytaj więcej...

Rzeźba katedry paryskiej

Rzeźba katedry paryskiej ucierpiała więcej niż wszystkie inne w XVIII w. i w czasie rewolucji francuskiej. Prawie wszystkie wielkie posągi zostały uzupełnione w epoce romantyzmu. Całość jest zresztą pod względem ilościowym dużo szczuplejsza niż w Chartres. Jedynie główna fasada posiadała trzy portale. Prawy portal (św. Anny) został wykonany w…
Czytaj więcej...

SYRIA I PALESTYNA – ARCHITEKTURA

Począwszy od r. 660 kalifowie Omajadzi przenoszą ośrodek życia muzułmańskiego do Syrji. Starają się oni kosztem Mekki podnieść znaczenie religijne Jerozolimy, w której powstają w końcu VII w. bardzo ważne budowle, zbliżone jeszcze do wcześniejszej sztuki chrześcijańskiej i będące z pewnością dziełem greckich architektów i robotników. „Kopuła…
Czytaj więcej...