Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!

Langwedocja – Moissac i Tuluza

Omawiając zagadnienie Moissac trzeba wyróżnić rzeźbę znajdującą się w klasztorze (reliefy na filarach i głowicach) i na portalu kościoła. Inskrypcja znajdująca się w klasztorze wskazuje, że został on zbudowany w r. 1100, za opata Ansquitila: wiadomość tę potwierdzają teksty, a mianowicie kronika Aymeri de’ Peyrac. Z drugiej strony P. Deschamps (Bull. Arch., 1923) zwrócił uwagę na podobieństwo niektórych dekoracji abakusów, kapiteli i mensy ołtarzowej z S. Sernin, poświęconej w 1096. Tak więc istnieje ogólna zgoda na datowanie rzeźb klasztornych na ok. 1100, z wyjątkiem kilku późniejszych kapiteli (ok. 1120).” Takie jest też zdanie Portera, który widzi tu ponadto wpływy Silos: dla nas są one całkowicie niewidoczne. Kronika Aymeri de Peyrac również przypisuje budowę portalu opatowi Ansquitilowi (zm. w 1115).

Jednakże nowsze prace francuskich historyków sztuki odrzucają tę datę: przyjmuje ja jedynie Rey: tympanon z 1115 uzupełniony ok. 1130. Według M. Auberta (Congr. Ârch. Toulouse, 1929), tympanon z 1120-1125: zdjęty, ponownie wmontowany, uzupełniony, ok. 1140-1150. Według Angle sa (op. cit.) tympanon z ok. 1140, uzupełniony ok. 1180. Porter, przeciwnie, nie sądzi, aby tympanon był późniejszy niż z 1120 r. (ok. 1115-1120): uważa go za dzieło czysto burgundzkie. W sprawie chronologii rzeźb z kościoła S. Sernin w Tuluzie uczeni są jeszcze bardziej zgodni. Mensa ołtarzowa pochodzi niezaprzeczalnie z 1096 i reliefy z obejścia są jej wyraźnie współczesne. E. Delaruelle (AM, 1929 i 1933) przypomina nawet bardzo dociekliwie, że mogły one stanowić część retabulum wzniesionego nad mensą. Zarówno Rey (S. Sernin), Deschamps, Aubert (S. Sernin) jak i Porter datują Portal Miégeville na lata od 1100-1118. Rey (Sculpture romane Languedoc) datuje nawet ściślej na 1100-1110 i uważa, że stanowi on „pierwszy uporządkowany zespół rzeźb monumentalnych“. Tak więc spośród trzech zagadnień, które postawił na nowo Porter, jedna tylko chronologia rzeźby langwedockiej nie uległa żadnej zmianie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.