Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!
dzienne archiwum

22 lutego 2017

Italia nadadriatycka i jej sztuka

Italia nadadriatycka - jak widzieliśmy - jest krajem bizantyńskim poczynając od Wenecji: wzdłuż wybrzeża występują budowle na planie krzyża greckiego oraz kopuły. Ale Lombardowie zajęli centrum kraju, a Normanowie początkowo kontynuują jedynie ich sztukę. Na terenach położonych między Rzymem a Neapolem wielki kościół w Monte Cassino, przebudowany…
Czytaj więcej...

Malarstwo ścienne o charakterze iluzjonistycznym cz. II

Kolejnym dziełem Palloniego była dekoracja ścienna kaplicy misjonarzy w Łowiczu (obecnie muzeum) wykonana na zlecenie kardynała Michała Radziejowskiego. Są to freski ścienne i sklepienne, przedstawiające dzieje św. Karola Boromeu- sza. Malowidła łowickie są pod wyraźnym wpływem fresków Baccicii z rzymskiego kościoła II Gesu, które nasz artysta wi-…
Czytaj więcej...

REALIZM FRANCUSKI

Za jednego z mistrzów realizmu uważa się Honoré Daumiera (1808 -1897). Ale początki jego twórczości poprzedzają narodziny tego kierunku. Przed r. 1835 tworzy on swe arcydzieła litograficzne, karykatury polityczne, za które zostaje uwięziony (Gargantua, 1833: Le Ventre législatif, 1834: Enfoncé La Fayette, 1834). Te aktualne karykatury to skończone…
Czytaj więcej...

Przebudowa bazyliki św. Jana na Lateranie

Gdy w roku 1644 został on naczelnym architektem Innocentego X, papież polecił mu przebudowę starej bazyliki św. Jana na Lateranie (San Giovanni in Laterano). Było to zajęcie niewdzięczne, nie dające satysfakcji ambitnemu artyście, ograniczył się więc tylko do uporządkowania wnętrza, całą natomiast energię skoncentrował na wcześniej już rozpoczętej…
Czytaj więcej...

Langwedocja – Moissac i Tuluza

Omawiając zagadnienie Moissac trzeba wyróżnić rzeźbę znajdującą się w klasztorze (reliefy na filarach i głowicach) i na portalu kościoła. Inskrypcja znajdująca się w klasztorze wskazuje, że został on zbudowany w r. 1100, za opata Ansquitila: wiadomość tę potwierdzają teksty, a mianowicie kronika Aymeri de' Peyrac. Z drugiej strony P. Deschamps…
Czytaj więcej...

Strata oryginalności w rzeźbie rzymskiej

Jednym z ciekawszych rzeźbiarzy był Franęois Duąuesnoy (1594-1643), pracujący w Rzymie od roku 1618 Flamand, zwany z tego powodu przez Włochów II Fiammingo. Pracując w bazylice św. Piotra pod kierunkiem Beminiego upodabniał swe rzeźby do dzieł mistrza, a może je nawet wykonywał według jego rysunków. Przykładem tego może być wielki posąg św.…
Czytaj więcej...

Budowa San Ivo

Nad nawą wznosi się potężny bęben na rzucie rozety o sześciu mocno wypukłych płatach. W bęben ten wtopiona jest płaska czasza kopuły, z której wyrasta sześcioboczna latarnia z wklęsłymi (dla kontrastu) niszami okiennymi: na szczycie kopuły latami żelazna spirala w kształcie śruby. Fasada dwu- kondygnacjowa, zwieńczona attyką, wklęsła, zamykająca…
Czytaj więcej...

KLASYCZNA ARCHITEKTURA ANGIELSKA

Sztuka angielska dąży w różnych kierunkach. W w. XVII-XVIII tworzy najbardziej klasyczną architekturę europejską, w wieku XVIII szkołę malarską, która przejęła spuściznę kolorystyczną Rubensa, ale stosuje ją do zupełnie odmiennych założeń.
Czytaj więcej...

MALARSTWO XV WIEKU

Rozwój malarstwa odbywa się w odmiennych warunkach. Wzory antyczne nie odgrywają tu żadnej roli: natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że malarstwo bizantyńskie wydaje w tym czasie arcydzieła. Freski i mozaiki związane są z miejscem swego powstania, ale ikony i rękopisy bywają przewożone: wiemy np., że Menologium Bazylego II zostało przywiezione z…
Czytaj więcej...

Bawaria i Frankonia – architektura

W Bawarii i połączonej z nią Frankonii rozwój sztuki barokowej postępował w sposób podobny jak i na ziemiach habsburskich, jeśli uwzględnimy pewne różnice wynikające ze skutków wojny trzydziestoletniej. W przeciwieństwie bowiem do Austrii kraje te były mocno zdewastowane, a więc okres odbudowy trwał znacznie dłużej, zwłaszcza że straty ludnościowe…
Czytaj więcej...