Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!

Poradnik energetyka da tobie niezbędną wiedzę

Ten tekst skierowany jest do osób, które swą przyszłość wiążą z energetyką i wyciągną z niego wiele interesujących rzeczy, które później będą mogły wykorzystać w technikum. Poradnik energetyka został napisany przeze mnie jeszcze gdy uczęszczałem na studia, postanowiłem wtedy sporządzić jedną spójną pracę, która by służyła przyszłym pokoleniom. To…
Czytaj więcej...

BUDOWA KATEDRY

Katedra wznosi coraz wyżej linię swych wież, których liczba wzrasta. Zresztą wiele projektów nie zostało zrealizowanych. Wiemy, że katedra w Reims miała posiadać 7 wież, podobnie jak w Laon, a katedra w Chartres 9 (dwie przy fasadzie, po dwie przy czołach transeptu i zakończeniu wsch., jedna na skrzyżowaniu). W wielu wypadkach wieże nie otrzymały…
Czytaj więcej...

Zespoły miejskie i pałace

Pałace. - W architekturze świeckiej występuje mniej nowych założeń. Zachowany zostaje podstawowy układ średniowiecznego pałacu florenckiego: skrzydła zgrupowane dokoła kwadratowego, arkadowego dziedzińca, fasady od strony ulicy ściśle prostokątne. Zmienia się jedynie dekoracja. W pałacu Medici-Riccardi (ok. 1440) Michelozzo wprowadza okna z…
Czytaj więcej...

Człowiek baroku

Tak to w życiu państw, narodów, instytucji i poszczególnych ludzi tej epoki występują kontrasty, przeciwieństwa, dwulicowość. Człowiek baroku - to przede wszystkim pozer grający różne role, zależnie od okoliczności, w stosunku do otoczenia, a nawet wobec samego siebie. Widać to nie tylko w życiu, ale i w piśmiennictwie ówczesnym. Dwa…
Czytaj więcej...

MALARSTWO

Malarstwo ścienne. - Nie mamy powodu przypuszczać, że w Europie zachodniej malarstwo ścienne przestało istnieć w XI w. Freski w nawie kościoła Św. Jerzego w Oberzell na wyspie Reichenau (koniec v/. X lub w. XI) przypominają o cudach Chrystusa: Sąd ostateczny na zewnątrz świątyni jest późniejszy. Opactwo to było ośrodkiem ważnej szkoły…
Czytaj więcej...

RENOIR I IMPRESJONIZM

Auguste Renoir (1841 -1919) należał do przedstawicieli impresjonizmu, ponieważ posługiwał się plamą dywizionistyczną i czystymi kolorami. Wykracza on jednak poza ramy kierunku dzięki swemu wrodzonemu romantyzmowi przepojonemu pogańską zmysłowością. Twórczość jego bliższa jest Moneta niż Degasa: jednak bliższa Rubensa i Wat- teau niż Moneta. Sztukę…
Czytaj więcej...

ARCHITEKTURA XIII W

Cechy charakterystyczne. - Plan budowli jest identyczny z planem wielkich kościołów romańskich. Ale w XIII w. występuje coraz mocniej znaczenie prezbiterium. Rozwój jest wyraźny w Chartres, Reims, Amiens. W tej ostatniej katedrze nawa główna zajmuje mniej miejsca niż prezbiterium wraz z transeptem. Podwójne nawy boczne nie występują już przy nawie…
Czytaj więcej...

Praca Rembrandta

Natomiast z Amsterdamu powrócił do Lejdy, gdzie założył własną pracownię. Nie będziemy w tym miejscu mówili o obrazach Rembrandta z okresu lejdejskiego, które niewątpliwie stanowią ciekawy etap w jego rozwoju artystycznym, ale nie należą do czołowych osiągnięć. Wspomnimy tylko, że pracownia jego w krótkim czasie staje się głośna, przybywają do…
Czytaj więcej...