Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!

Strata oryginalności w rzeźbie rzymskiej

Jednym z ciekawszych rzeźbiarzy był Franęois Duąuesnoy (1594-1643), pracujący w Rzymie od roku 1618 Flamand, zwany z tego powodu przez Włochów II Fiammingo. Pracując w bazylice św. Piotra pod kierunkiem Beminiego upodabniał swe rzeźby do dzieł mistrza, a może je nawet wykonywał według jego rysunków. Przykładem tego może być wielki posąg św.…
Czytaj więcej...

Budowa San Ivo

Nad nawą wznosi się potężny bęben na rzucie rozety o sześciu mocno wypukłych płatach. W bęben ten wtopiona jest płaska czasza kopuły, z której wyrasta sześcioboczna latarnia z wklęsłymi (dla kontrastu) niszami okiennymi: na szczycie kopuły latami żelazna spirala w kształcie śruby. Fasada dwu- kondygnacjowa, zwieńczona attyką, wklęsła, zamykająca…
Czytaj więcej...

KLASYCZNA ARCHITEKTURA ANGIELSKA

Sztuka angielska dąży w różnych kierunkach. W w. XVII-XVIII tworzy najbardziej klasyczną architekturę europejską, w wieku XVIII szkołę malarską, która przejęła spuściznę kolorystyczną Rubensa, ale stosuje ją do zupełnie odmiennych założeń.
Czytaj więcej...

MALARSTWO XV WIEKU

Rozwój malarstwa odbywa się w odmiennych warunkach. Wzory antyczne nie odgrywają tu żadnej roli: natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że malarstwo bizantyńskie wydaje w tym czasie arcydzieła. Freski i mozaiki związane są z miejscem swego powstania, ale ikony i rękopisy bywają przewożone: wiemy np., że Menologium Bazylego II zostało przywiezione z…
Czytaj więcej...

Bawaria i Frankonia – architektura

W Bawarii i połączonej z nią Frankonii rozwój sztuki barokowej postępował w sposób podobny jak i na ziemiach habsburskich, jeśli uwzględnimy pewne różnice wynikające ze skutków wojny trzydziestoletniej. W przeciwieństwie bowiem do Austrii kraje te były mocno zdewastowane, a więc okres odbudowy trwał znacznie dłużej, zwłaszcza że straty ludnościowe…
Czytaj więcej...

Portrety malowane ręką Rembrandta – kontynuacja

W tych trudnych latach, kiedy wielu ludzi odsunęło się od artysty, a jeszcze bardziej on sam odciął się od świata, zamykając się w samotności - twórczość jego nie uległa załamaniu, lecz znacznie się pogłębiła. Z płócien Rembrandta znikają sceny radosne, zgiełkliwe, dynamiczne, czyli - jak to słusznie zauważono - kończy się barokowy okres…
Czytaj więcej...

Historia sztuki europejskiej XVI wieku

W okresie romanizmu i gotyku krajem, który pierwszy wytworzył nowy styl i narzucił go innym, jest - rzecz jasna - Francja. Toteż sztuka francuska w rozdziałach poświęconych tym okresom zajmuje mniej więcej 4/5 tekstu przeznaczonego w ogóle na omówienie sztuki romańskiej i gotyckiej w Europie. Twórczość pozostałych krajów omawiana jest nie w…
Czytaj więcej...

NOWY PROGRAM W ARCHITEKTURZE

Zastosowanie nowych materiałów nie wystarcza jeszcze do określenia charakteru architektury nowoczesnej. Nawet w Théâtre des Champs-Elysées jest wiele pozostałości stylu 1900 roku. Założenia artystyczne określają sztukę lepiej niż stosowana przez nią technika. Dla najnowszych kierunków w architekturze charakterystyczne jest, podobnie jak w roku…
Czytaj więcej...

Wpływy flamandzkie w obrazach

Wpływy flamandzkie odnajdziemy przede wszystkim w innej, o wiele liczniejszej grupie obrazów XVI w. - w portretach. Tematy są tu całkowicie odmienne, rzeczywiste: nastrój również inny, ponieważ ta rzeczywistość odtwarzana jest w duchu ścisłej prawdy. Przez długi czas przypisywano je wszystkie jakiemuś na pół mitycznemu artyście - Janetowi Clouet.…
Czytaj więcej...

Baltazar Fontana i rzeźbienie w Krakowie

Natomiast typem najpopularniejszym nagrobka stało się epitafium. Była to zazwyczaj różnych kształtów tablica z czarnego marmuru, przytwierdzona do ściany, skromniej lub obficiej dekorowana, której główną część zajmowała wielowierszo- wa inskrypcja. Podobiznę zmarłego stanowiło niekiedy małe popiersie alabastrowe, najczęściej jednak tzw. portret…
Czytaj więcej...