Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!

Wygląd rzeźb w wieku XV

Jacopo della Quercia (1374-1438), o parę lat starszy, dotąd nie uzyskał w historii sztuki właściwego miejsca w rzędzie artystów swej epoki – najwybitniejszego. Przyczyną tego jest, być może, złożoność jego talentu, trudności z umieszczeniem go w ramach jakiegoś kierunku. Na grobowcu Ilarii del Caretto (ok. 1406-1407, katedra w Lukce) postać zmarłej w najczystszym stylu gotyckim spoczywa na sarkofagu, którego boki ozdobione są fryzem przedstawiającym putti: dzieło to jest zadziwiające także i ze względu na datę powstania. Ale najważniejszą jego pracą jest dekoracja głównego portalu kościoła S. Petronio w Bolonii, dokąd Jacopo został wezwany ok. r. 1430. Występuje tu z jednej strony brak wszelkiej chęci idealizowania postaci, brak wszelkiego kanonu proporcji ciała, z drugiej strony poczucie tragizmu, wielka ilość nagich postaci, uproszczenie wszystkich szczegółów, cechy wiążące sztukę della Quercia z twórczością Michała Anioła.

Kontrasty te rozwijają się w drugiej połowie wieku. Artysta najbardziej znany w tym okresie, Andrea Verrocchio (1435-1488), rzeźbiarz i malarz, jest kontynuatorem Donatella. Przedstawia on również Dawida i stylizuje jego chudość: jego Colleone (Wenecja) stanowi odpowiednik Gattamelaty. Dynastia artystyczna della Robbia, zaczynająca się od Lu- ca, kontynuowana przez Andrea i Giovanniego, rozpowszechnia w tanim materiale – terakocie, realizm potoczny w sposób bardzo wdzięczny (dzieci w powijakach z Ospedale degli Innocenti we Florencji). Rozpatrzenie’raczej niektórych rodzajów rzeźby niż dzieł poszczególnych artystów lepiej uwypukli tendencje rozwojowe. Istnieją trzy rodzaje rzeźby, za pośrednictwem których artyści włoscy narzucają swą twórczość Europie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.