Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!

TWÓRCZOŚĆ REMBRANDTA CZ. II

Pobyt w Amsterdamie oddziałał na Rembrandta nie tylko poprzez pracownię Lastmana. To największe i najbogatsze miasto w Holandii gromadziło również znacznie więcej wybitniejszych malarzy niż uniwersytecka Lej da, a ponadto w zbiorach tamtejszych bogatych kupców znajdowały się cenne obrazy nie tylko holenderskie, ale i flamandzkie, a zwłaszcza…
Czytaj więcej...

CECHY OGÓLNE BUDOWLI ROMAŃSKICH CZ. II

Architekci romańscy bardzo wcześnie starali się ulepszyć sklepienie kolebkowe, aby uzyskać lepsze oświetlenie wnętrza i oszczędzić materiał budowlany. Główny ich wysiłek polegał na dążeniu do ześrodkowania ciśnienia bocznego w kilku punktach tak, aby stały się one jedynymi punktami oporu sklepienia.
Czytaj więcej...

Gdzie narodził się barok

Ostatecznie kontrreformacja, czerpiąc z niektórych osiągnięć gotyku, renesansu i manieryzmu, postanowiła stworzyć nową sztukę, w której panowałby „ład”, zmieniający dotychczasowy chaos w „piękne widowisko świata”. Cechy tej nowej sztuki - to dynamika, malowniczość, gigantyczność, masywność, działanie kontrastami i efektami świetlnymi przez…
Czytaj więcej...

Rzeźba romańska w Owernii

Owernia. - Rzeźbę romańską w Owernii reprezentuje głównie wspaniała grupa kapiteli, z których najpiękniejsze są w kościele Notre-Dame- du-Port w Clermont-Ferrand, w Saint-Nectaire i w Mozat. Ponieważ twardy materiał miejscowy nie nadawał się do rzeźbienia, sprowadzono miękki wapień z Berry. Charakteryzuje je pewna surowość wykonania, pewne…
Czytaj więcej...

ARCHITEKTURA XV WIEKU

Architektura włoska XV w. tym łatwiej uwalnia się od formuł gotyckich, że nie były one tutaj nigdy zbyt popularne. Ona pierwsza zaczyna korzystać z ruchu umysłowego humanistów i szukać wzorów w starożytności. Co naprawdę dawała jej starożytność? Resztki budowli, w których dekoracja była bardziej widoczna niż konstrukcja, wielki traktat zawodowy i…
Czytaj więcej...

WINCKELMANN I IDEAŁ PIĘKNA

Praktyka malarstwa francuskiego opierała się na naśladowaniu natury i na studiowaniu wielkich mistrzów, zarówno dawnych jak i współczesnych. Dzięki temu malarstwo, zwłaszcza w XVIII w., utrwaliło zamiłowanie dla koloru, poczucie piękna materii malarskiej i jakości wykonania. Zasady Winckelmanna są wprost przeciwne,. Celem sztuki nie jest…
Czytaj więcej...

Budowa katedry św. Piotra – kontynuacja

W rezultacie wykończona bazylika stanowiła zepsucie dawnego planu Michała Anioła. Nie było to winą architekta, lecz jego dysponenta, Pawła V, który z uporem domagał się wykonania swego rozkazu. Już współcześni zdawali sobie sprawę, że świątynia została zepsuta, zarzucali fasadzie, że jest zbyt pałacowa, dlatego to - jak widzieliśmy - Urban VIII…
Czytaj więcej...

TWÓRCZOŚĆ RUBENSA CZ. II

Do tego - jak przyszłość miała ukazać - wybrańca losu uśmiechnęło się szczęście już w zaraniu młodości. W maju 1600 r. wyjeżdża Rubens do Wenecji. Kierunek nie był przypadkowy: ten artysta, tak wrażliwy na barwę, głoszący przecież, iż „rysunek tak się ma do koloru, jak wersyfikacja do poezji” - świadomie udał się do ojczyzny kolorystyki…
Czytaj więcej...

ARCHITEKTURA BAROKU

Kościoły już nie naśladują kształtem świątyń antycznych. Następuje nawrót do bazyliki uświęconej tradycją religijną, a nawet do typu kościołów zakonów żebraczych - jedna nawa bez wewnętrznych podpór z bocznymi kaplicami umieszczonymi między filarami przyściennymi. Na fasadach utrzymują się kolumny, kapitele, frontony - jedyni świadkowie owego…
Czytaj więcej...