Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w Warszawie? Tłumacz bez błędów!

Portrety malowane ręką Rembrandta – kontynuacja

W tych trudnych latach, kiedy wielu ludzi odsunęło się od artysty, a jeszcze bardziej on sam odciął się od świata, zamykając się w samotności - twórczość jego nie uległa załamaniu, lecz znacznie się pogłębiła. Z płócien Rembrandta znikają sceny radosne, zgiełkliwe, dynamiczne, czyli - jak to słusznie zauważono - kończy się barokowy okres…
Czytaj więcej...

Historia sztuki europejskiej XVI wieku

W okresie romanizmu i gotyku krajem, który pierwszy wytworzył nowy styl i narzucił go innym, jest - rzecz jasna - Francja. Toteż sztuka francuska w rozdziałach poświęconych tym okresom zajmuje mniej więcej 4/5 tekstu przeznaczonego w ogóle na omówienie sztuki romańskiej i gotyckiej w Europie. Twórczość pozostałych krajów omawiana jest nie w…
Czytaj więcej...

NOWY PROGRAM W ARCHITEKTURZE

Zastosowanie nowych materiałów nie wystarcza jeszcze do określenia charakteru architektury nowoczesnej. Nawet w Théâtre des Champs-Elysées jest wiele pozostałości stylu 1900 roku. Założenia artystyczne określają sztukę lepiej niż stosowana przez nią technika. Dla najnowszych kierunków w architekturze charakterystyczne jest, podobnie jak w roku…
Czytaj więcej...

Wpływy flamandzkie w obrazach

Wpływy flamandzkie odnajdziemy przede wszystkim w innej, o wiele liczniejszej grupie obrazów XVI w. - w portretach. Tematy są tu całkowicie odmienne, rzeczywiste: nastrój również inny, ponieważ ta rzeczywistość odtwarzana jest w duchu ścisłej prawdy. Przez długi czas przypisywano je wszystkie jakiemuś na pół mitycznemu artyście - Janetowi Clouet.…
Czytaj więcej...

Baltazar Fontana i rzeźbienie w Krakowie

Natomiast typem najpopularniejszym nagrobka stało się epitafium. Była to zazwyczaj różnych kształtów tablica z czarnego marmuru, przytwierdzona do ściany, skromniej lub obficiej dekorowana, której główną część zajmowała wielowierszo- wa inskrypcja. Podobiznę zmarłego stanowiło niekiedy małe popiersie alabastrowe, najczęściej jednak tzw. portret…
Czytaj więcej...

Szkoła wersalska

Widocznie wieść o twórczości Pugeta dotarła do Wersalu, skoro w 1671 r. zamówiono u niego rzeźbę przedstawiającą Milona z Krotonu oraz płaskorzeźbę Aleksander Wielki i Dio- genes. Milon (il. 83) - to niewątpliwie jedna z najlepszych rzeźb ówczesnych, i to nie tylko francuskich. Artysta przedstawił śmierć tego słynnego atlety antycznego, gdy został…
Czytaj więcej...

Katedra w Leon

W katedrze w Burgos, rozpoczętej ok. r. 1220 i zakończonej w przeważnej części ok. r. 1260, powraca plan krzyża z pojedynczymi nawami bocznymi. Plan zamknięcia prezbiterium przypominać może kościoły w Pon- tigny i Coutances: układ ścian nawy przypomina zwłaszcza Bourges, głównie rysunkiem triforium. Ale narodowy charakter budowli podkreśla…
Czytaj więcej...

Gotyzm w Angli

Lavedan: Historia sztuki kątów o łukowatych bokach, czteroliści, rybich pęcherzy, w których zaznacza się ciągły kontrast linii krzywych. Lepsza jest nazwa: styl ozdobny, gdyż równocześnie i sklepienia dzielą się na szereg coraz mniejszych pól i stają się ciężsize: dodatkowe żebra sklepienne występują już w r. 1233 w nawie głównej w Lincoln, ale…
Czytaj więcej...

Rzeźba w Reims

Panofsky w zwięzłej pracy (JPK, 1927, s. 55-82) wyróżnił wśród rzeźbiarzy Reims pięciu mistrzów, których udział byłby następujący: Mistrz I (aż do ok. 1225) - twórca przede wszystkim Sądu ostatecznego-, Mistrz II, pracujący w latach od 1225-1227 do 1230, twórca Nawiedzenia (jest to ów Mistrz Figur Antycznych): Mistrzowie III i IV, pracujący ok.…
Czytaj więcej...

Rzeźba sakralna wczesnego baroku w Polsce

Rzeźba sakralna wczesnego baroku nie odgrywa jeszcze tak wielkiej roli. Oczywiście, nie mówimy tu o rzeźbie architektonicznej, która zajmuje coraz donioślejszą pozycję, ani o dekoracjach stiukowych wykonywanych przez Falconiego i innych artystów, lecz o rzeźbie figuralnej. Natomiast poważną pozycję zajmuje plastyka nagrobna. W drugiej połowie XVI…
Czytaj więcej...